0 212 542 45 65

BAKIRKÖY | ERGİN HUKUK & DANIŞMANLIK

Ergin Hukuk & Danışmanlık

We are a full service, general practice law firm


Hakkımızda

Ergin Hukuk & Danışmanlık Bürosu değişen toplumsal ilişkiler ve günün ihtiyaçlarına göre sürekli olarak kendini güncellemekte ve bu mantıkla güncel ve doğru hukuk bilgisini, güvenilir bir avukatlık pratiğiyle birleştirerek müvekkillerine etkili bir hak arama imkanı temin etmektedir.

Hizmet İlkeleri

Büromuz, meslek sırrı ve şeffaflık gibi avukatlık meslek ilkeleri ışığında İstanbul ve Türkiye’nin diğer kentlerinde hukuki yardım sunmaktadır. Ayrıca; Türkiye’deki yerli ve yabancı uluslararası boyutta iş yapan yatırımcı şahıs ve kurumlara; başta Avrupa, Kuzey Amerika, Uzakdoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında bulunan çözüm ortakları ile birlikte geniş bir yelpazede 'Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti' vermektedir.

Misyon

Büromuzun kuruluş amacı; avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetinin her alanında 'Hukukun Üstünlüğü ' ilkesine olan inancından taviz vermeden müvekkil portföyünü en iyi şekilde tüm özel sektör faaliyetleri ile kamu alanlarında temsil etmek, haklarını korumak ve müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktır

Vizyon

Uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde; salt eleştirel bakışın yetersiz olacağı, kalıplara bağlı klişeleşmiş yaklaşımın ötesinde çözüm odaklı, pratik, etkin çözümler üretmek ve müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda her biri kendi alanında uzmanlaşmış çözüm ortaklarımız ile kollektif çalışmalar yapmaktır.

İletişime geçmek için lütfen tıklayınızİletişim

Faaliyet Alanlarımız


GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK HUKUKU

KAMU HUKUKU

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanuna Muhalefet ile oluşan suçlar
• Akaryakıt ve türevi olan " benzin türleri, motorin türleri, nafta, JP-8 -Jet yakıtı, solvent, fuel-oil, gaz yağı , kerosen base oil, " ve kurum tarafından belirlenen vb. ürünlerin yurda giriş ve çıkışında EPDK ve Gümrük nezdinde karşılaşılan teknik yasal prosedüler sebebi ile başlatılan tahkikatların; soruşturma ve kovuşturma aşamalarında etkin bir şekilde takip edilmesi
• Ulusal Marker suçlamaları,
• Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere özel yasalarda yer alan vergi kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı suçları, vergi ve gümrük uygulamasından kaynaklanan diğer suçlar sebebi ile açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması
• Gümrük kaçakçılığı suçları, vergi kaçakçılığı suçları, vergi ve gümrük uygulamasından kaynaklanan diğer suçlar sebebi ile kesilen idari para cezalarına itiraz davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması

TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU

KAMU HUKUKU

• Platform ve uydu alt yapı işletmeciliği yapan şirketlere 6112 sayılı kanun RTÜK mevzuatı ve yönetmeliği başta olmak üzere Telekomünikasyon Kurumunun düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Platform ve uydu alt yapı işletmeciliği yapan şirketlerin, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla aralarındaki sözleşmelerin tanzimi ve hukuki ihtilaflardan kaynaklı davaların takibi, savcılık şikayetleri ve ihtarnamelerin hazırlanması, takibi, sonuçlanırılması,
• OFCOM VE RTÜK lisansı ile yayın yapacak kuruluşlara Türk mevzuatı açısından hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin hukuki destek verilmesi
• Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, platform ve uydu alt yapı işletmeleri vasıtası ile yapacakları yayına istinaden hazırlanacak sözleşmelerin tanzimi, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

SPOR HUKUKU

ÖZEL HUKUK

• Şike, teşvik primi ve diğer yasak fiil ve davranışlar karşısında başalatılan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkilin etkin şekilde temsil edilmesi
• Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması
• Spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin, sporcularının ve diğer görevlilerinin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluğu ve şikayet başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Sponsorluk sözleşmesi, sporcu ile kulüp arasındaki sözleşmeler, profesyonel sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, turnuva organizasyon sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi.
• Sporcuların ve kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi.
• Sporcuların ve kulüplerin TFF başta olmak üzere, CAS ( Court of Arbitration for Sport ) UEFA karar mercileri, FIFA karar mercileri ve UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili.
• Ana sözleşmelerinin ve talimatnamelerinin hazırlanmasında gerekli desteğin verilmesi.

CEZA HUKUKU

KAMU HUKUKU

• Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Çocuk Ceza Davaları
• Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında müvekkilin etkin şekilde temsil edilmesi
• Bilişim suçlarına ilişkin davalar,
• Mağdur veya müşteki adına şikayet ve suç duyurusu işlemlerinin yapılması, sonuçlandırılması, katılan vekilliği görevinin yürütülmesi
• Yakalama, tutuklama, tutukluluğa itiraz ve cezaevi işlemlerinin yürütülmesi, sanık müdafiliği .

ENERJİ HUKUKU

KAMU HUKUKU

• EPDK nezdinde yürütülen lisans başvuruları ve diğer süreç takipleri
• Elektrik ticaretine ilişkin yapılan sözleşmeler
• Sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek şirketlerin faaliyetlerinin enerji mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Enerji piyasasındaki haksız rekabete ilişkin anlaşmazlıklar
• Petrol piyasasındaki bayilik sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar

VERGİ VE İDARE HUKUKU

KAMU HUKUKU

• İdarenin sorumluluğu ve tazminat ( tam yargı ) davaları,
• Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
• İdari para cezaları, İtiraz süreçleri ve iptal davaları
• Vergi konularında vergi mahkemelerindeki hukuki sürecin yürütülmesi
• Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuk prosedürünün işletilmesi
• Gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerindeki tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi

TİCARİ SÖZLEŞMLER

ÖZEL HUKUK

• İnşaat Sözleşmeleri
• Ortaklık Sözleşmeleri
• Satım Sözleşmeleri
• Kira Sözleşmeleri
• İş Sözleşmeleri
• Ariyet Sözleşmeleri
• Bayilik , Dağıtım, Franchise, Acentelik, Lisans, Sponsorluk, Reklam, Finansal Kiralama, Ortak Girişim ( Joint Venture ), Araç Kiralama, Yönetim, Danışmanlık, Hizmet, Şirket Hisse Devri vb. tipik sözleşmelerin hazırlanması

TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARI

ÖZEL HUKUK

• Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,
• İş kazalarından kaynaklanan maddi - manevi tazminat davaları,
• Malpraktis davaları ( hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları ),
• Haksız fiillerden kaynaklanan maddi - manevi tazminat davaları,
• Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
• Fikri ve sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

İŞ HUKUKU

ÖZEL HUKUK

• Bireysel ve tüzel kişilere iş hukuku kapsamında danışmanlık
• İşe iade davası
• Kıdem ve ihbar tazminatı
• Maddi - manevi tazminat
• İş kazası ve meslek hastalığı
• İşçi-İşveren ilişkisindeki taraflar adına akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ihtarnamelerin hazırlanmasıAİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ

ÖZEL HUKUK

• Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
• Babalık davaları ve nesebin reddi davaları
• Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi
• Boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti maddi - manevi tazminat kararların alınması ve icrası
• Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
• Vasiyetname düzenlenmesi
• Vasiyetname iptal davası

FİKRİ HAKLAR, MARKA VE PATENT HUKUKU

ÖZEL HUKUK

• Fikri sınai haklar hususunda mahkemeye başvurmadan önce uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması
• Ticari markaların marka, patent ve telif ihlallerinde Savcılık nezdinde şikayet, arama, el koyma ve baskın işlemlerinin yapılması
• Marka, Patent, Endüstriyel tasarım ve diğer fikri haklarla ilgili marka ve patent başvurusunda bulunma ve tescil aşamasına kadar tüm işlemlerin eksiksiz takibi ve sonuçlandırılmasıİNŞAAT HUKUKU

ÖZEL HUKUK

• Uluslararası ve yerel İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, finans, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların hukuksal çözümü
• arsa payı karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi ve konsorsiyum sözleşmelerinin görüşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesi
• İnşaat ruhsatı alınmasına yönelik işlemlerde hukuki destek verilmesi
• Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil olmak üzere her türlü idari projenin hukuki iş ve işlemlerinin yürütülmesiDENİZ TİCARET HUKUKU

ÖZEL HUKUK

• Deniz ticareti sözleşmeleri ve sözleşmelerden kaynaklı ihtilafların çözümü
• Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
• Donatan ile Gemi işletme müteahhidi arasındaki ticari ilişkiden kaynaklı sözleşmlerin hazırlanması
• Deniz kazaları sonucu oluşacak ihtilaflar noktasında her türlü hukuksal destek
• Donatanların sorumlukları açısından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
• Gemi tescil ve terkin işlemleri
• Yakıt alacaklarının tahsili
• Gemi adamı alacaklarının tahsili
• Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
• Çatma

İCRA-İFLAS HUKUKU

ÖZEL HUKUK

• Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İşlemleri
• İlamlı - İlamsız İcra Takip İşlemleri
• Kira Alacağına İlişkin Takip ve Tahliye İşlemleri
• İpotek, rehin işlemleri, konması ve kaldırılması
• İcra Mahkemelerinde görülen işler ve davalar
• İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri
• İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit
• İflas yolu ile takip işlemleri, iflas davası ve iflasın ertelenmesi işlemleri
• İcra ve İflas Kanunu'ndan doğan tüm işlemler ve davalar

GAYRİMENKUL HUKUKU

ÖZEL HUKUK

• Kentsel dönüşüm kapsamında taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
• Arsa, Arazi tapu tescil işlemleri,
• Satın alma, Satım Sözleşmeleri
• Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi
• Finansal kiralama sözleşmeleri
• Yeni gelişen düzenlemeleri yakınen takip, değerleme çalışmaları ve müvekkilin bilgilendirilmesi.
• Tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin her türlü dava,
• Tapu iptal ve tescil davaları,
• Gayrımenkule yapılan tecavüzün önlenmesi ve zararın giderilmesine (Ecrimisil) ilişkin davalar,
• Zilyetliğe dayalı taleplere ilişkin davalar,
• Önalım (Şufa) davaları,
• Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
• Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi,
• Satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
• İmar uygulamalarından kaynaklanan taşınmaz davaları,
• Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları.

Avukat YUSUF ERGİN Kimdir ?


İLETİŞİME GEÇİN


Osmaniye Mah. Şirin Sok. No:27 K:1 D:5 Bakırköy-İstanbul+90 212 542 45 65+90 212 542 45 66info@erginhukuk.com.trwww.erginhukuk.com.tr